Veien vil være stengt i ca. 4. uker, grunnet bygging av ny forstøttningsmur. Det skal i tillegg legges ny vann og avløpsledninger. Det åpnes i samme periode for kjøring av privatbiler på gangsti til Lyngveien.

KART-Rundevollsveien.gif