Eigersund kommune har ikke egne lokale retningslinjer, men følger de nasjonale anbefalingene. Generelt er det anbefalt å unngå unødvendige reiser innenlands, men om du allikevel reiser innenlands, vær ekstra nøye med å holde avstand og følge smittevernrådene for reiser innenlands.

Her er russerådene fra FHI kopiert i sin helhet fra nettsidene til FHI

 

Smittevernråd og -tiltak bidrar til å begrense smitten og vil i høy grad påvirke årets russetid. Det kan være strengere regler i noen kommuner enn for landet ellers, så sjekk derfor alltid gjeldende regler på den enkelte kommunes nettside eller på siden om råd til arrangementer og sosiale sammenkomster på Helsenorge.no.

– Vi ønsker alle avgangselevene i videregående skoler en god og trygg russetid, selv om den blir annerledes enn det mange så for seg. Vi vet at mange har ofret mye under pandemien, men vi ber likevel russen om å følge de viktige smittevernrådene også i russetiden. Deres bidrag til lite smittespredning i russetiden kan bety mye for hvor raskt samfunnet kan åpnes opp igjen, sier avdelingsdirektør Line Vold.

– Dersom det blir smittespredning i russekullet, kan det for eksempel medføre strengere tiltak på skolen eller i kommunen man bor i. Det kan også bli utfordrende å gjennomføre eksamen for de som eventuelt havner i karantene eller isolasjon, legger hun til.

Generelle råd for russetiden

 • Ta en gratis test og bli hjemme hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, er syk eller i karantene.

 • Hold god avstand til andre (minst 1 meter).

 • Vask hender eller bruk hånddesinfeksjon ofte. Bruk håndsprit før du deler ut russekort.

 • Ikke del flaske med andre.

 • Husk at det er mindre smitterisiko utendørs.

 • Alle må begrense hvor mange de er sammen med for å begrense smittespredning. For å ikke ha for mange nærkontakter, kan det være lurt å danne mindre, faste grupper som er sammen. For eksempel kan de som har buss sammen være en gruppe, eller de som er sammen ellers. Ta likevel hensyn slik at ingen blir alene.

 • Unngå å ta med ungdom som ikke er russ i buss, bil eller i gruppa, for å unngå smitte til andre skoler eller trinn.

 • Last gjerne ned Smittestopp-appen for å bidra til rask og god smittesporing dersom du eller andre utsettes for smitte.

Råd om russearrangementer (nasjonale regler)

Arrangementer er planlagte samlinger som er organisert og annonsert på forhånd av for eksempel russestyret. Eksempler på arrangementer kan være russedåp, konserter eller organiserte russetreff.

For arrangementer gjelder strenge regler, og det er viktig å planlegge godt. Arrangøren må sette seg inn i reglene som gjelder i kommunen arrangementet skal holdes. Lokale arrangementer reduserer risikoen for smittespredning. Vi anbefaler at deltakerne kommer fra samme nærmiljø eller lokalsamfunn.

De viktigste kravene er:

 • Det skal være en person/en gruppe som er ansvarlig for arrangementet.

 • Det kan ikke være flere til stede enn det som er tillatt.

  • For eksempel vil et russetreff med konsert utendørs i en kommune som ikke har strengere regler enn de nasjonale, kunne ha inntil 200 deltagere. Arrangører kommer i tillegg til de 200.

  • Private arrangementer kan ha inntil 20 deltakere ute og 10 dersom arrangementet holdes inne.

 • Arrangør skal registrere hvem som er til stede og ha kontaktinformasjon tilgjengelig i 14 dager for eventuell smittesporing i ettertid.

 • Arrangementet må være på et avgrenset område.

 • Alle som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand hele tiden.

 • For arrangementer med skjenkebevilling gjelder egne regler.

Russestyrer anbefales å samarbeide med kommunehelsetjenesten og eventuelt skolehelsetjenesten samt skolen for å sikre god planlegging. Det kan også være en god ide å opprette kontakt hos politiet

Råd om samlinger som ikke er arrangementer

Å rulle med egen russebuss, russebil eller være sammen med de andre i den faste gruppa er normalt ikke et arrangement. Dersom russebussen/bilen leies ut til noen andre for en anledning kan det falle inn under arrangementsreglene.

 • Det er viktig at ikke for mange samles og at generelle smittevernråd følges, for å unngå stor smittespredning.

 • Det er best om det er de samme, faste gruppene som samles i løpet av russetiden.

 • Hvis flere grupper samles, er det viktig at det er god avstand mellom gruppene, minst 2 meter.

 • Samles heller ute enn inne, risiko for smitte er større innendørs.

 • Finn et annet sted å være dersom dere ser at det er mange grupper samlet på samme sted.

Se også: