Hva: Møte om russetiden våren 2023
Hvor: Aulaen, Dalane videregående skole
Når: Mandag 21. november 2022 19:00 - 20:30

Tema

  • Rusbruk og endra holdninger
  • Økonomi
  • Utenforskap
  • Fysisk og psykisk helse

Det vil bli informert om arbeidet rundt russen, utfordringer, arrangement, og hva vi og dere i fellesskap kan gjøre for å bidra til trygge rammer.

Hvem er vi?

Det er mange som samarbeider for at russen skal ha ei trygg og god russefeiring. Målet er å skape klare rammer for russen, slik at de kan oppleve russetida kan oppleves på ein positiv og sikker måte, uten varige negative konsekvenser.

Portrett av person

Mestringsenheten
Anneline Eriksen - 416 01 497

Portrett av person

Mestringsenheten 
Hege Sofie Hoset - 479 77 550

Portrett av person

Eigersund helsestasjon
Karianne Eie Pettersen - 400 21 213

Portrett av person

Sosialrådgiver Dalane videregående skole
Svein Andreassen - 458 68 787

Portrett av person

Politikontakt
Svanhild Wetteland Skåra 480 37 150