Kjørebroer skal legges over eksisterende bro av hovedentreprenør BS Vest AS. Nordic Crane står for heising. Arbeidet kan ikke pågå når tog passerer, så dette koordineres med Bane Nord.

Utrykningskjøretøy kan i ikke passere.