De siste årene har bygget båret preg av dette, og i 2019 ble bygget stengt. T. Holand Maskin AS er tildelt jobben, og er planlagt ferdig til mai.