Det konstituerende møte i kommunestyret skal først godkjenne kommunestyrevalget og deretter foreta valg av ordfører, varaordfører og styrer, råd og utvalg.

Møtet er åpent for publikum.
Dokumentene vil etterhvert bli lagt ut på vår publiseringsportal, men pga tekniske problemer legges det kun ut her på nåværende tidspunkt.

Sak nr.

Sakstittel

L

68/15

Godkjenning av kommunestyrevalget 2015

 

69/15

Valg av ordfører for perioden 2015 – 2019

 

70/15

Valg av varaordfører for perioden 2015 – 2019

 

71/15

Valg av formannskap (F) for perioden 2015 - 2019

 

72/15

Valg av kontrollutvalg (KON) for perioden 2015 - 2019.

 

73/15

Valg av planteknisk utvalg (PTU) for perioden 2015 - 2019.

 

74/15

Valg av levekårsutvalg (LU) for perioden 2015 – 2019.

 

75/15

Valg av administrasjonsutvalg (ADMU) for perioden 2015 - 2019

 

76/15

Valg av felles brukerutvalg (BRU) for valgperioden 2015 - 2019

 

77/15

Valg av kommuneplanutvalg (KPU) for perioden 2015 - 2019.

 

78/15

Valg av særskilt klagenemnd (SKL) for perioden 2015 - 2019

 

79/15

Valg av takstnemnd for valgperioden 2015 - 2019

 

80/15

Valg av overtakstnemnd for valgperioden 2015 - 2019

 

81/15

Valg av politisk representant til vannområdeutvalg og vannregionutvalg for Dalane for perioden 20111-2015

 

82/15

Valg av medlemmer til Dalane Friluftsråd for perioden 2015 - 2019.

 

83/15

Valg av medlemmer til representantskapet for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS perioden 2015 - 2019

 

84/15

Valg av medlemmer til representantskapet i Rogaland Revisjon IKS for valgperioden 2015 - 2019

 

85/15

Valg av representanter til KS fylkesmøter for valgperioden 2015 - 2019

 

86/15

Valg av medlem til styret for Dalane Folkemuseum for perioden 2015 - 2019.

 

87/15

Valg av medlemmer til Dalane Energis IKS representantskap for perioden 2015 – 2019

 

88/15

Valg av medlemmer til representantskapet i Dalane Interkommunale Miljøverk IKS for perioden 2015 - 2019

 

89/15

Valg av medlem til bedriftsforsamling i Lyse Energi AS for perioden 2015 - 2019.

 

90/15

Valg av medlem til styret i Stiftelsen Feylingsbua for valgperioden 2015 - 2019

 

91/15

Valg av medlem til styret i Stiftelsen Viberoddens Venner for valgperioden 2015 - 2019

 

92/15

Valg av medlem til Kirkelig Fellesråd for perioden 2015 - 2019.

 

93/15

Valg av kommunale medlemmer til Heimevernsnemnden i Eigersund kommune for perioden 2015 - 2019

 

94/15

Valg av representant til oppnevningsutvalget for Konfliktrådet i Sør-Rogaland for perioden 2015 - 2019.

 

95/15

Søknad om fritak fra politisk verv – Odd Stangeland (AP).

 

96/15

Endring i styret for Egersund Næring og Havn KF