Kommunestyrets møte er hovedsaklig et eierskapsmøte, men det behandles en sak i tiden kl 1745-1800 og det er k-sak 19/19 - Aksjonæravtale - Egersund Landstrøm AS. Du finner komplette saksdokumenter her.

Møtet blir streamet live, se mer informasjon her og om orienteringen fra Nye Veier om ny E-39 her.