Saksdokumentene  til helse- og omsorgsutvalgets møte tirsdag 30. august  2011 er nå lagt ut på nettet.

Møtet holdes i formannskapssalen i rådhuset med møtestart kl.18.00.

Du finner alle dokumentene her . Vær klar over at det er en meget stor fil som kan ta lang tid å laste ned.

Dette er avhengig av din nettforbindelse.

 

 

ORIENTERINGER:

Kl. 17:30 –  En representant fra Pinsemenigheten vil komme og orientere om et    

                   nytt prosjekt de skal starte med i Egersund Arena – ”Livsglede for 

                   eldre”.   MERK TID

                 

Kl. 18:00 – Møtestart i formannskapssalen i rådhuset.

 

 

Saksliste:

Sak nr.

Sakstittel

 

Avgjøres av kommunestyret:

026/11

Skjenkebevilling - Hauen AS, Storgaten 20

 

Avgjøres av utvalget:

027/11

Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets  møte 24.5.2011

028/11

Rapport fra skjenkekontrollen - Bar Bar

029/11

Skjenkekontroller - Corner Pub & Diskotek

030/11

Innovasjon i omsorg - høring

031/11

Referatsaker til helse- og omsorgsutvalgets møte 30.8.2011

032/11

Spørsmål/orienteringer i helse- og omsorgsutvalgets møte 30.8. 2011

 

 

Kjell H. Fredriksen, Utvalgsleder Målfrid Espeland, Utvalgsekretær

 

 

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

 

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk

i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om

dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

 

-          Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 25 / 489 98 717,  Målfrid Espeland eller til kommunens sentralbord 51 46 80 00.

 

-            Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

          Line Stenberg Mikalsen (H)  for Bjørn Carlsen (H)

                

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis,

være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en

sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

 

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider

www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.