Møtet holdes i Egersund Arena med møtestart kl. 16:00

Eventuelt forfall meldes til Målfrid Espeland tlf. 51468025 / 901 33 107 maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no- event. til kommunens sentralbord 51 46 80 00

Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:  

 Frank Emil Moen (AP)   for  Thuasanee Lingeswaran (AP)

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge.  Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, så saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

Komplette saksdokumenter er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4. etasje, biblioteket og på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk. Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i Rådhusets 4. etasje.