Saksdokumentene til kommunestyrets møte mandag 16. desember 2013 er nå lagt ut på nettet.
Møtet holdes i Egersund Arena med møtestart kl.11::00.  MERK TID
Du finner alle dokumentene her . Vær klar over at dette er en fil som kan ta lang  tid å laste ned. Dette er avhengig av din nettforbindelse.

Egersund, 27. november 2013,  Leif Erik Egaas, Ordfører                                                          Leif Broch, Utvalgsekretær


ADMINISTRATIVE MELDINGER – INNKALLING AV VARAMEDLEMMER:
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak.
Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av
om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

Kommunestyret avsluttes med middag på Egersund Arena kl. 19:00 med utdeling av hedersmerker og los.

Er det noen av møtende medlemmer/varamedlemmer som ikke kan delta på denne middagen ønsker vi en snarlig tilbakemelding på dette.
Eventuelle forfall meldes til Målfrid Espeland tlf. 901 33 107 eller til kommunens sentralbord     51 46 80 00.

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:        

Cecilie Bruvik Kristensen (FrP)  for Tommy Bjellås (FrP)
Svein Erik Madland (FrP) for Roald Eie (FrP)
Anders Ege (AP) Renate Tråsavik  (AP)
Liv Tone Øiumshaugen (H) for Harald O. Havsø (H) 

Kommunestyremøte

16. desember

Frist for endring:

Fredag 22. november

Partienes gruppemøter

Parti

Sted

Dag

Dato

Tid kl.

AP

Arbeidernes Hus.

Torsdag

5.desember

19:30

FRP

Formannskapssalen, rådhuset

Mandag

2.desember

18:00

H

Formannskapssalen, rådhuset

Tirsdag

3.desember

18:00

KRF

Formannskapssalen, rådhuset

Mandag

9.desember

19:00

SP

Formannskapssalen, rådhuset

Onsdag

4.desember

19:30

SV

Formannskapssalen, rådhuset

Torsdag

5.desember

18:30

V

Kulturkontoret, Strandgaten

Søndag

8.desember

20:00

               

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4