Saksdokumentene til kommunestyrets møte 7. november 2011 er nå lagt ut på nettet.  Møtet holdes i Egersund Arena med møtestart 18:30.

Du finner alle dokumente her.Vær klar over at det er en meget stor fil som kan ta lang tid å laste ned.  Dette er avhengig av din nettforbindelse.

 

 
ORIENTERINGER
 
-          Kl. 18:00 - 18:30 – Orientering om Dalane Energi IKS
-          Kl. 18:30 - Spørsmål fra innbyggerne – Annfrid Årstad, FAU Eigerøy skole om en gangvei fra Vadlåsveien, forbi Grautgramsen, og bort til Eigerøy/Robåten Barnehage ved Eigerøy Skole.
 

 Saksliste:
Sak nr.
Sakstittel
104/11
Godkjenning av protokoll fra møte kommunestyrets møte 3.10.2011 og 17.10.2011
105/11
Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven
106/11
Kvalifiseringsprogrammet - videreføring som permanent tiltak
107/11
Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune 2011
108/11
Supplering - Oppnevning av styrer, råd og utvalg - kommunestyreperioden 2011 - 2015
109/11
Referatsaker til kommunestyrets møte 7.11.2011.
 
Leif Erik Egaas  ordfører                     Leif E Broch     Utvalgssekretær
 
Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette
uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).
 
- Eventuelle forfall meldes til Målfrid Espeland tlf. 489 98 717.
 eller til kommunens sentralbord 51 46 80 00.
-          Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:
o        Anders Ege (AP) for Unn Therese Omdal (AP)
 
 
Merk:
Etter avsluttet kommunestyremøte blir det folkevalgtopplæring:
-          Samhandlingsreformen (45 min)
-          Deltid- og rekrutteringsproblematikk i helse- og omsorgssektoren. (45 min)
 

Kommunestyremøte
7. november
 
Partienes gruppemøter
Parti
Sted
Dag
Dato
Tid kl.
AP
Arbeidernes Hus.
Torsdag
27.oktober
19:30
FRP
Formannskapssal, rådhuset
Mandag
24.oktober
18:00
H
Formannskapssal, rådhuset
Tirsdag
25.oktober
19:00
KRF
Formannskapssal, rådhuset
Onsdag
26.oktober
19:00
SP
Kontor/grupperom, rådhuset (4.etg.)
Onsdag
26.oktober
19:30
SV
Formannskapssalen, rådhuset (4.etg.)
Torsdag
27.oktober
18:30
V
Formannskapssal, rådhuset
Torsdag
27.oktober
20:00

 Møtet er åpent for publikum og holdes i Egersund Arena der det er installert teleslynge.
Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da
saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk. Kopi av saksdokumentene
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.