Saksdokumentene til formannskapets møte 2. november 2011 er nå lagt ut på nettet.  Møtet holdes i formannskapssalen med møtestart kl. 12:00

Du finner alle dokumentene her. Vær klar og at dette er en stor fil som kan ta noe tid å laste ned.  Dette er avhengig av din nettforbindelse.

MØTEINNKALLING

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
12:00 (Merk tid)

 
BEFARING / ORIENTERINGER
 
 kl
 09:45
 
Avreise fra rådhuset.
kl
10:00
 
Bedriftsbesøk Aker Egersund AS
kl
12:30
 
Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje.
 
 

 Saksliste:

Sak nr.
Sakstittel
111/11
Kvalifiseringsprogrammet - videreføring som permanent tiltak
112/11
Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune 2011
113/11
Supplering - Oppnevning av styrer, råd og utvalg - kommunestyreperioden 2011 - 2015
114/11
Godkjenning av protokoll formannskapets møte 28.9.11 og 3.10.11.
115/11
Justering av vedtektene for skolefritidsordningene
116/11
Referatsaker til formannskapets 2. november 2011
117/11
Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 2. november 2011.

 
Leif Erik Egaas ordfører            Leif E Broch Utvalgssekretær
                                                                      
Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere
behandlinger av saken(e).
 
Forfall meldes til Målfrid Espeland 489 98 717 maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no – evt til kommunens sentralbord 51 46 80 00
 
-          Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:
o        Frank Emil Moen (AP) for Unn Therese Omdal (AP).
 
Merk:
-          Etter avsluttet formannskapsmøte vil det bli gjennomført folkevalgtopplæring i budsjett og økonomiplan (45 min).
 
-          Rådmannens budsjettpresentasjon vil finne sted på Lagård Ungdomsskole onsdag 2. november
         2011 – kl. 1700.
 

Kommunestyremøte
7. november
 
Partienes gruppemøter
Parti
Sted
Dag
Dato
Tid kl.
AP
Arbeidernes Hus.
Torsdag
27.oktober
19:30
FRP
Formannskapssal, rådhuset
Mandag
24.oktober
18:00
H
Formannskapssal, rådhuset
Tirsdag
25.oktober
19:00
KRF
Formannskapssal, rådhuset
Onsdag
26.oktober
19:00
SP
Kontor/grupperom, rådhuset (4.etg.)
Onsdag
26.oktober
19:30
SV
Formannskapssalen, rådhuset (4.etg.)
Torsdag
27.oktober
18:30
V
Formannskapssal, rådhuset
Torsdag
27.oktober
20:00

 
 Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk. Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.