Endelig behandling/vedtak blir gitt i formannskapets møte i februar. Høringsutkastet er lagt ut på Lerviksgården i 2 etg.

Innspill og kommentarer

Innspill og kommentarer sendes til Mats Nergaard eller i skjemaet under. Frist for å gi innspill til retningslinjene er satt til 23 Januar 2015.