Målet er å gi inspirasjon og økt fokus på samarbeid mellom etatene for brannforebygging. Her møtte ledere, brannkontakter, verneombud, ansatte i forebyggende avdeling brann, miljøvaktmester og driftsoperatørene fra kommunale boliger.

36 personer så webinaret som ble arrangert av Ida Mariann Vestbøstad og Renate Soggemoen. På bildet ser vi også Ava Sadeghi og Anja Kristin Kleiven. De holdt et innlegg om samarbeid for bedre brannsikkerhet, og kom til oss for å lære mer om hvordan vi i Eigersund kommune organiserer samarbeidet for brannsikkerheten. I arbeidet deres som nasjonale pådrivere har de kontakt med mange kommuner, og tar med seg våre erfaringer for å dele med andre.

I tillegg til erfaringsutveksling fikk vi i Eigersund kommune mange gode råd som vi tar med oss videre i arbeidet med prosjektet «Øke brannsikkerheten for risikoutsatte grupper».

Helse samarbeider med brann