Det er registrert 181 tilfeller av uforsvarlig kryssing av toglinja og/eller ferdsel i og langs jernbanesporet på strekningen Egersund – Stavanger i 2015. Sett i forhold til sammenlignbare strekninger er dette tallet svært høyt.

Hendelsene knyttes blant annet til barns lek i og langs sporet, voksne som tar snarveier over toglinja på vei til plattformen og berusede mennesker som går langs sporet på kveldstid og nattestid. Eigersund kommune presiserer at det er livsfarlig og strengt forbudt å oppholde seg i og ved jernbanesporet. Togene holder en fart på 120 kmt, og beveger seg relativt lydløst.

Det har skjedd flere dødsulykker, blant annet på Fauske i mars da en mann ble påkjørt av toget i det han krysset jernbanelinja med musikk på ørene.

Jernbaneverket setter opp gjerder for flere millioner kroner hvert eneste år. Er du kjent med en strekning hvor det er behov for sikringstiltak kan du varsle Jernbaneverket om dette på telefon 05280. Eigersund kommune vil snakke med elever i ungdomsskolene og Dalane videregående og oppfordre til å vise varsomhet. Perrong og jernbanelinje er hverken lekeplass, gangsti eller festlokale. Vi anmoder også foreldre om å snakke med barna sine om dette.