På nettverksamlingen var en innom temaer som pårørendes erfaringer som aktør under og etter opphold i intensivavdeling. Videre var en innom pårørenes roller og erfaringer etter uventet dødsfall i helse og omsorgstjenesten, etterlatte ved narkotikarelatert død, pårørende til personer med demens og medforskning-pårørende som aktør i kunnskapsutvikling.

På bildet ser en Yvonne Soggemoen prosjektleder for samspill med pårørende i Eigersund kommune, professor Kari Dyregrov  og medforsker Sølvi Kaald.