Samhandlingsreformen innebærer målrettet satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid. En større del av helsetjenestene skal leveres i kommunene. Det er opprettet en nasjonal nettside som inneholder informasjon om samhandlingsreformen og arbeidet med framtidens helsetjeneste.

Kort om samhandlingsreformen

  • Storsatsing for å utvikle framtidens helsetjeneste
  • Økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid
  • Tidligere innsats
  • Bedre samarbeid mellom ulike ledd i helsetjenesten
  • Flere oppgaver til kommunene og penger til å iverksette tiltak
  • Styrking av spesialiserte fagmiljø ved sjukehusene
  • Økt brukermedvirkning
  • Gradvis innføring med start 1. januar 2012

Relaterte lenker