Samlingen foregikk i et fullsatt Egersund Arena frem til lunsj før en gikk til sine arbeidsplasser og fullførte arbeidet med gruppeoppgaver.

Konferanse for skoler og barnehagerVåre barn utvikler seg kontinuerlig, både faglig og sosialt, og de beste forutsetningene for en god utvikling ligger i et solid og inkluderende læringsmiljø.

På Egersund Arena var det foredrag med Inger Bergkastet er lærer, spesialpedagog og forfatter. Hun har gitt ut flere bøker om hvordan en kan skape og vedlikeholde gode skolemiljø og var en inspirasjon til de fremmøtte som nå kan møte barna i Eigersund med nye ideer og kunnskap.