Arbeidene fortsetter opp Gamleveien frem til krysset med Lundeveien, og videre inn til ca. Lundeveien 18. Deretter fortsetter arbeidene i Gamelveien frem til krysset med Egersundsveien.

Det vil normalt sett være mulig å passere anleggsområdet til fots, men biler kan ikke passere. Ved passering må en først ha øyekontakt med maskinfører eller anleggsarbeidere på området. Adkomsten til boligene i Gamleveien vil skifte etter hvert som arbeidene gjennomføres. Adkomsten til boligene i Lundeveien vil være stengt mens arbeidene i selve Lundeveien pågår.

Eigersund kommune beklager ulempene arbeidene medfører.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder via e-post eller på telefon 926 17 214.

Kart over Gamleveien