Dette er en konferanse som blir gjennomfør for 3. år og har bred deltakelse. I år er det spesielt fokus på Norge og hvor da Eigersund kommune har blitt invitert av den norske ambasaden til å delta. Fra Danmark møter Esbjerg kommune.

scandinavian-days.jpgI Stettin er det 45.000 studenter fordelt på 6 universitet. Det er ca 300 norske studenter i byen (hovedsakelig innenfor medisin) - i tillegg til at 400 stundenter fra Polen studerer norsk. Det regnes videre med at kanskje så mye som 400.000 nordmenn kommer til å besøke Polen i løpet av 2016 - som bla. ferieland.

Dette er en konferansen som både Stettin, regionen og Polen legger mye vekt på og med fokus på betydeningen av kontakt og forretningsutvikling med de Skandinaviske land. Dette blir stadig viktigere. Ca 400 skandinaviske selskap har investert i denne regionen av Polen, med mange tusen arbeidsplasser.

Konferansen ble åpnet av borgermesteren i Stettin og med innlegg fra ambassadørene i Norge, Sverige, Finnland og Danmark. Videre møter guvernøren for regionen, EU-komisjonen og handelsdelegasjonen fra USA.

Ordførerens innlegg tok opp utviklingstrekk og utfordringer for Eigersund kommune i fremtiden og hvor muligheter for samarbeide med Stettin var ett av flere tema i innlegget.