Jernbaneveien

Denne uka starter en med gravearbeider i Jernbaneveien. Her skal spillvanns- og overvannsledningen oppgraderes før asfaltering av Jernbaneveien. Arbeidet vil utføres mellom klokken 21:00 og 06:00 på natten. Det vil bli manuell trafikkdirigering under arbeidet.

Jernbanegaten

Sandbakkveien

Vann og avløp er ferdig med ledningsnett i Sandbakkveien. Vei og utemiljø arbeider nå med nye kantlinjer og sandfang. Her vil det bli asfaltert over påsken.

I april skal Vann og avløp videre skifte ut 50 meter med fellesledninger i Rognliveien.

Sandbakkveien Rognveien

Gamleveien og Høgevollen

Siste strekk av de gamle ledningene i Gamleveien skal nå skiftes. Her gjenstår det 80 meter som ble utsatt i påvente av utbygging av Gamleveien skole.

Etter ferdigstillelse av Gamleveien, står en del av Høgevollsveien for tur. Her er det et ledningsstrekk på ca 180 meter som ikke er separert.

Gamleveien Høgevollsveien