Sakskart

  • 121/19 Godkjenning av møteprotokoll fra kommunestyrets møte 23.09.19 Åpen
  • 122/19 Orientering Nye Eigerøy skole Åpen/Lukket
  • 123/19 Møteplan for 2020 Åpen
  • 124/19 Leder og stedfortreder for barnevernet Åpen
  • 125/19 Ungdomsråd Åpen
  • 126/19 Endring av låneramme for Eigersund Næring og Havn KF 2019 Åpen
  • 127/19 Økonomirapport for perioden januar -august 2019 for Eigersund kommune Åpen
  • 128/19 Endring av selskapsavtale -Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Åpen
  • 129/19 Valg av felles brukerutvalg (BRU) for perioden 2019 -2023 Åpen
  • 130/19 Vertskommunesamarbeid mellom Eigersund kommune og Stavanger kommune -godkjenning av avtale Åpen

Sakspapirer

Sakspapirene kan lastes ned her