Saker

  • 132/19 - Godkjenning av møteprotokoll fra kommunestyrets møte 04.11.19
  • 133/19 - Seksjon byggesak -Driftsanalyse
  • 134/19 - Helhetlig risiko-og sårbarhetsanalyse (ROS) for Eigersund kommune 2019-2023
  • 135/19 - Retningslinjer ved ferie/fritidsreiser for tjenestebrukere som mottar kommunale helse-og omsorgstjenester
  • 136/19 - Søknad om utvidet skjenkeområde ved Berentsens Brygghus AS
  • 137/19 - Ny driftsbase teknisk-Avslag på bruk av midlertidige lokaler

Dokumenter

Alle dokumenter med vedlegg finner du her.