Vi ønsker derfor å øke bevistheten om dette hos deg som foresatt. Når vi vinkler denne informasjonen generelt, er det fordi det er viktig at vi ikke bidrar til at barn og unge lar være å fortelle om saker, som ikke har blitt oppdaget ennå. Det er slik at mange barn forteller ikke om overgrep og får derfor ikke hjelp. En nasjonal undersøkesle* vise at omtrent halvparten av barn som har opplevd overgrep har aldri fortalt om det til noen. Kun 1 av 5 som har opplevd vold eller overgrep hadde vært i kontakt med en helsesykepleier, barnevernsarbeider eller annen profesjonell hjelper.

Når det gjelder de konkrete sakene, skal den ene saken for retten i nærmeste fremtid og den andre saken blir fortsatt etterforsket av politiet.

Dersom politiet får informasjon om at ditt barn er involvert i en sak, vil de ta kontakt med deg som foresatt og i den prosessen vil det også bli gitt tilbud om oppfølging av Barnehuset i Stavanger. Dersom du som foresatt ønsker/ser behov for det, vil det også bli formidlet kontakt til kommunens hjelpeapparat.  

Mange vil være bekymret for om deres barn kan være involvert når det blir kjent at det har funnet sted overgrep. Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med kommunen på et eget kontakttelefon som har blitt opprette for dette tilfelle. Du kan også ta kontakt med din skoles helsesykepleier eller helsestasjonen direkte. På kontakttelefonen vår vil du kunne få nødvendig råd og veiledning om dette.

  • Telefonnummeret er 404 03 759. 

Dersom du har opplysninger om at eget barn kan være utsatt for overgrep/er involvert i en sak, ber vi deg om å kontakte politiet direkte på telefon 02800.

Hvorfor forteller ikke barn?

Noen ganger forteller overgriperen barnet at det som har skjedd mellom barnet og den voksne må være en hemmelighet. Overgriperen kan bruke en del triks for å lure barnet til å ikke røpe hemmeligheten. Personen kan for eksempel si at det er barnets egen skyld og at familien til barnet vil bli lei seg om de får høre om hemmeligheten. Dette er bare triks. Noen ganger holder barnet det som har skjedd hemmelig fordi de føler seg flaue, skamfulle eller redde. Derfor er det mange barn som ikke forteller om et seksuelt overgrep eller at det kan ta litt tid før de finner mot til å fortelle. Det hjelper barn om de kan fortelle om dette til voksne som kan hjelpe dem med å få stoppet de seksuelle overgrepene.

Det kan være verdt å merke seg at seksuelle overgrep blant jevnaldrende, eller andre barn  er ganske omfattende (30-50% av overgrep begås av andre barn/unge). Det er ikke alltid overgriper er en voksen.

På nettsiden Snakk med barnet ditt: 4 tips for gode samtalar fra Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS Vest), ligger det bla annet en video med 4 tips for gode samtaler med barnet ditt. RVTS Midt Norge har også en animasjonsfilm «Har du en vond hemmelighet» om seksuelle overgrep mot barn, der målgruppen er barna selv.

Nettvett

Et av satsingsområdene i Eigersundsskolen i 2022 er bla. undervisning om nettvett for barn og unge. Samtidig er det viktig for foresatt å følge med å hva en egne barn gjør på nett. Mange av oss har vokst opp i en tid der dette nettpress ikke var så omfattende som det er i dag, og det er derfor også viktig at vi som voksne også har den nødvendig kunnskapen om nettvett for barn og unge.

Redd Barna har på sin nettside Misbruk av barn på nett informasjonen som er viktig for deg som foresatt

De har også en side med informasjon for deg som foresatt «Nettet som kontaktarena for seksuelle overgrep» og en håndbok Håndbok om hvordan samtale med barn og unge om kroppspress, nakenbilder og pornografi på nettet. Denne kan lastes ned gratis.

Relaterte lenker