Vi fortsetter som før å dele ut tester på veiledningstorget alle hverdager. I tillegg vil det nå være mulig å hente selvtester også på Eigersund kulturhus.

Her får du selvtester
- Hverdager 09:00 - 14:00 på veiledningstorget (Lerviksgården 2.etg)
- Alle dager 17:00 - 19:00 på Egersund kulturhus (Sandakergaten 6)
- Du kan også kjøpe selvtest på apotek og butikk.

Utdeling vil gjøres etter samme kriterier begge steder og følger den til enhver tids gjeldende prioritering fastsatt av FHI med utgangspunkt i tilgang på tester.

Det er ikke lenger utdeling av selvtester hos legevakten.