Av temaene kan nevnes helsefaglig oppdatering, jus, aktiv fritid m.m. Innimellom blir det tid for en kaffekopp. Kurset starter opp tirsdag 23. september og varer til 24. mars 2015. Det koster 20 kroner hver gang.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Nina Løvø på Frivilligsentralen på telefon 977 48 727 eller Eli Sævareid som er Folkehelsekoordinator på telefon 51 46 82 38 eller mobil 482 33 698.

Påmelding innen 15. september til kommunens sentralbord, på telefon 51 46 80 00.

Seniortrim

Seniorer som ønsker å delta i kursets trimdel fra 14:00 til 14:45 er velkomne til turnlokalene i Strandgaten.