Nok. Sør-Vest  kan også veilede skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Kontordag i Egersund

Nok. Sør-Vest vil ha kontordager i Sentrum Helsestasjons lokaler i 3. etasje Arenessmauet 1, fredag i partallsuker. Du kan ta kontakt på e-post og telefon alle dager. Dette er et tilbud for Eigersund, Sokndal og Bjerkreim.

Nok. Sør-Vest