Senteret skal gjennom støtte, veiledning og fellesskap bidra til at mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep opplever nye muligheter til å leve med sin historie. Videre vil en gjennom aktivt samarbeid med ulike samarbeidspartnere økt kunnskap, forståelse og forebygging.

Et stikkord har alltid vært likemannsprinsippet, det vil si at SMSO Rogaland tilbyr hjelp til selvhjelp - og ikke terapi. Ansatte og brukere har gjensidig taushetsplikt. Tilbudet retter seg mot kvinner og menn, med en nedre aldersgrense på 16 år. Dersom yngre brukere skal benytte seg av tilbudet, må det være i følge med foreldre/foresatte. Senteret har også alltid vært et fristed for utsatte. Her kan man "slippe masken", være seg selv og føle seg trygg.

det har vært en jevn økning av brukere helt siden oppstart, og flere tar kontakt når det er oppslag om seksuelle overgrepssaker i media - foreksempel saken om "lommemannen".SMSO  ønsker ikke å være en konkurrent til det offentlige hjelpeapparetet, men heller et utfyllende supplement. På den måten kan en dra nytte av hverandres kompetanse. Ønske for Rogaland er tverrfaglige team i alle kommuner.

Senteret sier at alle skal føle trygghet for at deres mening er viktig. "Vi skal dele informasjon og vi etterstreber klarhet, tydelighet og forutsigbarhet. Dette både for ansatte og ellers alle i befatning med senteret. Trygghet skaper tillit."

SMSO Rogaland ligger i Gravarsvn. 36 i Sandnes. Mer informasjon om senteret finne du på hjemmesiden for SMSO Rogaland.