En ønsker å se på muligheten for en to etasjes parkeringshall under terreng i området under Aarstadgaten. Tanken er at innkjøring blir fra Aarstadalen og utgang for personer blir i Lerviksbakken nær gågaten.

Undersøkelsene som nå gjøres er for å se på om prosjektet er mulig. Eventuelle avgjørelser om en skal bygge parkeringshall i fjellet vil bli tatt senere.

Det vil torsdag 6. september bli boret testhull i den store svingen i Aarstadgaten og opp mot Aarstad gård, samt to hull i Bowitsbakken. Dette vil bli gjort utenfor kjørefeltene og veien vil ikke bli stengt mens arbeidet pågår.

Dersom overdekningen er tilfredsstillende kan det senere bli aktuelt å supplere med boringer, samt ta ut kjerneprøver av berget for å vurdere bergmaterialets egenskaper.

Kart over tenkt parkeringshall

Kartet viser røde punkter hvor en planlegger å prøvebore. Samt gule punkter 1 for tenkt utgang for gående og 2 for innkjøring med bil. Ingressbildet øverst viser Lerviksbakken hvor utgang for gående vil bli. Bildet under viser Mosterveien hvor innkjøring til hallen er tenkt, og det nederste bildet er fra området hvor det vil bli boret i.

Mosterveien

Aarstadgaten