På NVE sine netsider varsom.no kan en lese at de anbefaler minst 10 cm stålis før man går på isen. Med sikkerhetsutstyr, trening på redning, og flere i følge, kan man strekke grensen nedover mot 5 cm, men da øker sannsynligheten for å gå gjennom betydelig. Merk også at mange ulykker skjer fordi man ikke har tatt nok høyde for variasjon i isen. 

Les mer på isskolen her.