Siden vi fortsatt er i en pandemi, er det problematisk å ta besøksrunde på alle enhetene. Hun har derfor invitert alle ansatte som har anledning til det, til å delta på et Teamsmøte førstkommende torsdag 27. mai 2021. Her vil hun ha en kort presentasjon av seg selv og ta i mot spørsmål. Du er ikke avhengig av å ha Teams for å delta. Dersom du er ansatt i kommunen og ikke har fått invitasjonen, ta kontakt med din leder eller kommunens veiledningstorg for å få tilsendt lenke.

Siri Meling (1963) er fra Eigersund og kom fra stillingen som regiondirektør ved Fiskeridirektoratets regionskontor i Egersund. Denne stillingen har hun hatt siden 2006, men unntak av tiden hun satt på Stortinget.

Hun er utdannet siviløkonom fra BI fra 1992. Hun var næringssjef i Dalane 1992–1997 og nestleder i Fonn Egersund AS 1997–2001. Meling har erfaring som stortingsrepresentant for Rogaland i flere perioder og har også vært medlem av fylkesutvalget (1999–2001).

Stillingstittelen kommunedirektør kommer fra kommunelovens § 13-1 og erstatter tittelen rådmann, eller administrasjonssjef som det formelt het i den tidligere kommuneloven.

Ingeborg Havsø som har vært konstituert siden tidligere rådmann sluttet i november 2020, er nå tilbake til sin ordinære stilling som kommunalsjef helse- og omsorg.

Anne Brit Tengesdal som har vært konstituert som kommunalsjef helse- og omsorg i samme tidsrom, har gått tilbake til sin stilling som helsefaglig ansvarlig.