Stillingen er utlyst og det forventes at formannskapet vil foreta ansettelse i sitt møte 16 juni 2017. Det vil normalt være en periode på 3-4 måneder før ny kommunalsjef kan tiltre stillingen.

I perioden fra Haugland slutter frem til 1. mai 2017, vil personalrådgiver Frode Tengs Lorentzen ivareta fagansvaret.

Fra 1. mai til ny kommunalsjef tiltrer stillingen vil Arnhild Ravnevann bli konstituert i stillingen. Hun arbeider til daglig som senterleder på Lundeåne Bo- og Servicesenter.