Når arbeidet er ferdig vil både snarveien og gangveien langs elva igjen bli åpnet for ferdsel. Arbeidet med fortau og fotgjengerovergang ved Tengesdal sport er nå ferdig og trafikken kan nå gå som normalt her igjen.