Overformynderi er en betegnelse for et kommunalt organ som har som hovedoppgaver å forvalte midlene til umyndige, og kontrollere verger og deres regnskaper. Overformynderiet har også tilsyn med verger og hjelpeverger og deres forvaltning av hjelpetrengendes verdier.

Ordfører Leif Erik Egaas takket de som utgjorde overformynderiet til siste slutt for godt arbeid og god innsats. Disse var

  • Axel Seglem – Forretningsførende overformynder
  • Turid Rasten – Kontrollerende overformynder
  • Bodil Opsanger Seglem – Vararepresentant
  • Ingebjørg Hestnes – Sekretær, Eigersund kommune

Tom Østebrød var ikke tilstede på arrangementet.

overformynderiet-takks-av-1.jpg