Arrangør er Alle Tiders Show i samarbeid med Egersund Sentrumsforening og er støttet økonomisk av Eigersund kommune slik at mest mulig kan være gratis. 

Midlene er en del av kommunestyrets vedtak om å sette av kr. 600 000,- til ekstraordinære tiltak som ble satt av som midler frivillige lag / foreninger og andre kunne søke om for å tilby inkluderende, åpne og gratis aktiviteter. Midlene ble fordelt av administrasjonen i samarbeid med leder av Felles brukerutvalg og leder av Ungdomsrådet.