Miljødirektoratet vurderer at elektriske vannbusser vil bidra til å redusere direkte klimagassutslipp, så lenge de erstatter kjøring med fossile biler.

Støtten dekker inntil 75 prosent av kommunens kostnader ved å teste ut vannbusser i 3,5 år, oppad begrenset til 7 000 000 kroner. Støtten på 75 prosent av kommunens kostnader forutsetter innsats fra næringslivet til en verdi av minst 33 prosent av totalkostnadene, slik det er beskrevet i søknaden.

Utbetalingsplan

Planlagt utbetalt Beskrivelse Beløp
2026 Utbetaling på grunnlag av innsendt rapport og revisorbekreftet regnskap. 1 750 000
2025 Utbetaling på grunnlag av innsendt delrapport og bekreftet regnskap. 1 750 000
2024 Utbetaling på grunnlag av innsendt delrapport og bekreftet regnskap. 1 750 000
2023 Utbetaling på grunnlag av innsendt delrapport og bekreftet regnskap. 1 750 000

Relaterte lenker

Miljødirektoratet : Tilskudd til - Vannbuss i Egersund