Når får jeg skatteoppgjøret?

Skattemeldingene blir behandlet fortløpende av saksbehandlere ved skattekontorene. Deretter blir skatteoppgjøret gjort tilgjengelig i Altinn eller sendt deg så snart det er klart. Hvis du ønsker skatteoppgjøret sendt til din digitale postkasse, kan du selv videresende en kopi direkte fra Altinn.

Vi kan dessverre ikke gi deg en konkret dato for når du får oppgjøret ditt, verken på skattekontoret eller per telefon til oss.

Første pulje, som er de fleste elektroniske brukere, får skatteoppgjøret sitt 20. juni. Neste mulighet er i august, og deretter blir det løpende oppgjør frem til 23. oktober. 

Elektroniske brukere får varsel om at skatteoppgjøret er tilgjengelig i Altinn via e-post eller SMS. Har du penger til gode, utbetales disse innen tre uker etter den datoen som står øverst i høyre hjørne på skatteoppgjøret ditt.

Leverte du skattemeldingen på papir får du skatteoppgjøret ditt tidligst i august.

Når kommer pengene inn på konto?

Tilgodebeløp vil bli utbetalt omtrent samtidig som skatteoppgjør blir tilgjengelig. Vi regner med at pengene vil være på konto enten samme dag, eller dagen etter.

Jeg har byttet konto – og ikke oppgitt dette – hva skjer?

Hvis du har byttet konto og har glemt å opplyse om dette, eventuelt at du har byttet konto etter siste frist, så er det ikke mulig for skatteoppkreveren å utbetale pengene på nytt før pengene har kommet i retur fra den tidligere banken din. Pengene vil med andre ord bli utbetalt til deg, men vil bli forsinket. Du må da ta kontakt med skatteoppkreveren og opplyse om ditt nye kontonummer.

Hvilken konto er pengene overført til?

I brevet med skatteoppgjøret som kommer via Altinn eller i posten, står det hvilket kontor pengene er utbetalt til. På grunn av innskjerpet taushetsplikt, er det ikke uten videre mulig å opplyse om hvilken konto pengene er overført til, og spesielt ikke for andre enn den det gjelder. Du kan med andre ord ikke uten videre få slike opplysninger om stebarn, foreldre, samboer eller ektefelle. Du må eventuelt ta kontakt med skatteoppkreveren dersom du ikke finner opplysninger om kontonummer i ditt skatteoppgjør.

Jeg har penger til gode, men får ikke utbetalt noe eller mindre enn skatteoppgjøret opplyser

Hvis har penger til gode i skatteoppgjøret, men også skylder det offentlige penger, vil det under visse forutsetninger bli foretatt det som kalles motregning. Det vil si at det offentlige først sikrer seg at din gjeld til det offentlig blir betalt. Skylder du det offentlige kr. 10 000,- og du har kr. 10 000,- til gode i skatteoppgjøret, vil du med andre ord ikke få utbetalt noe.

Dersom det du skylder er mindre enn det du har til gode, vil du få utbetalt resten. Skylder du det offentlige kr. 7 000,- og du har kr. 10 000,- til gode i skatteoppgjøret, vil du med andre ord kun få utbetalt kr. 3 000,-,

Eventuell motregning skjer automatisk, men du vil normalt alltid får melding om dette i eget brev samtidig som du får brevet med skatteoppgjøret.

Jeg har fått restskatt og må betale penger

  • Fikk du over 1 000 kroner i restskatt, deles summen opp i to innbetalinger (terminer). 
  • Fikk du under 1 000 kroner i restskatt, er det en innbetaling.
  • Fikk du under 100 kroner i restskatt, trenger du ikke å betale noe.

Restskatt forfaller til betaling i to terminer, 20. august og 24. september.

Opplysningene om frister, finner du i brevet med skatteoppgjøret og på Skatteetatens  nettsider om restskatt.

Behov for kontakt med skatteoppkreveren?

Ta kontakt med kommunens sentralbord, 51 46 80 00. Fint om du først sjekker om det lurer på, står i brevet med skatteoppgjøret. Vær klar over at det erfaringsmessig er stor pågang de første dagene etter at skatteoppgjøret er sendt ut.

Behov for mer informasjon

Du finner mer informasjon om skatteoppgjør på Skatteetatens nettsider.