Bertelsen og Garpestad AS som står for oppdraget melder at det i to perioder, 28. juli - 01.august og 25.august - 29.august, foregå aktivitet døgnet rundt. I disse periodene vil det bli stengt for gangtrafikk forbi anleggsområdet og for båttrafikk i forbindelse med større løfteoperasjoner. Det vil også forekomme en del anleggstransport på turveien mellom Launes og Eie.

Vi beklager ulempene dette ev må påføre enkelte og ber om at det blir tatt hensyn til arbeidet som foregår på land og i sjø.