Eigersund kommune har i dag analoge trygghetsalarmer som innebærer at alarmsignalene går via telefonnettet.

Utskiftingen vil gjelde alle som i dag leier kommunal trygghetsalarm og betaler månedlig leiepris for oppkobling mot kommunens alarmsentral.  Det vil også gjelde de som har privat analog trygghetsalarm, som er koblet opp mot den kommunale alarmsentralen. For å kunne benytte digital trygghetsalarm må du ha bredbånd eller mobildekning i boligen din.

Egersund kommune har sammen med flere andre kommuner i Rogaland deltatt i et innkjøpssamarbeid om anskaffelse av digitale trygghetsalarmer og responssentertjeneste.

En responssentertjeneste tar i mot informasjon fra den som utløser alarmen og videreformidler trygghetsalarmen direkte til den som skal motta alarmen (eks hjemmesykepleien).

Alarm og tilhørende sentral i bolig, mottakerenhet, vises på bildet og leveres fra Telenor Objects.

Den digitale trygghetsalarmen til venstre på bildet, er ganske lik dagens alarm. Den har aktiv varslingsfunksjon og to-veis tale. Den lokale mottakerenheten (boks til høyre på bildet) monteres i boligen og tar i mot signal fra alarmsender som du som bruker har på deg. Denne boksen må være tilkoblet strøm. På sikt vil denne mottakerenheten kunne tilknyttes ulike sensorer for varsling ved forskjellige situasjoner. Her kan vi nevne for eksempel fallalarm, brannalarm, GPS sporing, personlig måling av kroppsfunksjoner, (for eksempel blodsukker, blodtrykk og puls.)

Overgangen fra analog til digital trygghetsalarm vil ikke medføre de store endringer for deg som bruker. Funksjonaliteten er lik som i dag, ved at du aktivt må trykke på en knapp eller utløserenhet på den digitale trygghetsalarmen eller alarmsenderen for at alarmen skal bli utløst. Opplæring vil bli gitt til hver enkelt av dere i hvordan alarmen skal brukes.

Det vil fortsatt være hjemmesykepleien som er mottakere når alarmen blir utløst. Dette vil på sikt være mulig å overføre til andre, for eksempel pårørende dersom en ser det som hensiktsmessig.

Pris

I dag betaler du fast månedspris for å ha kommunal trygghetsalarm. Månedspris for leie og oppkobling av digital trygghetsalarm vil stige noe. Nye priser vil etter skifte være følgende:

  • Leie av digital trygghets alarm kr 250,- pr mnd
  • Flytting av digital trygghetsalarm kr 360,- (engangsbeløp for hver flytting)
  • Installasjon av digital trygghetsalarm kr 700,- (engangsbeløp)

Prisendringen vil tre i kraft når ny alarm er installert og satt i drift hos hver enkelt bruker.

Fremdrift

Utskifting av de gamle trygghetsalarmene vil skje gjennom en planlagt prosess som vil gå over en lengre periode. Vi håper å starte utskiftingen i løpet av mars 2018, og vil starte første med de som har god mobildekning.

Kontakt

Dersom det er spørsmål som gjelder overgang fra analog til digital trygghetsalarm, så ta gjerne kontakt med Sigrund Berge Midbrød, Rådgiver i Helse og omsorgsavdelingen på telefon 51 46 80 74, eller mobil 488 69 417.