Frist for innlevering av tilbud er satt til 31. oktober klokken 12:00. Tilbud skal sendes pr. post eller leveres direkte til kontaktperson som er oppgitt i konkurransegrunnlaget.

Interessenter kan få konkurransegrunnlaget tilsendt ved å henvende seg på e-post til Jan Henning Kristensen. Andre spørsmål i sakens anledning skal også rettes til samme person.