Skogningen har flere formål i tillegg til det rent estetiske, blant annet å bedre utsikten, både fra turveien og ved utvalgte rasteplasser/utsiktspunkt, forenkle driften av turvegen, fjerne vegetasjon som gror inn i vegen og sikringsgjerder, og bedre tilgjengeligheten til attraksjoner langs turvegen.

Arbeidet vil sannsynligvis pågå store deler av vinteren. Strekninger hvor det pågår arbeid vil bli skiltet. Vi ber også om forståelse for at veien kan bli stengt i korte perioder, dersom det er nødvendig for å ivareta sikkerheten til gående og syklende. Blir det nødvendig å stenge turveien i perioder lenger enn 15 minutt skal det settes opp informasjon om dette ved innfallsportene ved Eie, Hellvik og Maurholen.

Arbeidet som har pågått med å rydde under kablene til lysanlegget i Vannbassengan er tilnærmet ferdig, og avsluttes denne uken. Hogsten i Varberg som utføres av Uninor er godt i gang, og forventes og være ferdig før året er omme.