Kommunen har fått denne informasjonen fra Kolumbus:
"En eventuell utvidelse av streiken vil ikke påvirke tilrettelagt skoleskyss med taxi. Derimot vil elever som får skyss til skyssen med taxi ikke få et tilbud, da det ikke er et busstilbud å korrespondere med. 
 
Nærmere informasjon om en utvidelse av streiken finner dere på kolumbus.no
 
Dersom bussjåførstreiken utvides til å gjelde bussjåfører i Rogaland, vil allikevel følgende skoleruter kjøres i Eigersund kommune:         
 
SK 0108: Sletteid – Lagård ungdomsskole 
SK 0113: Egersund – Ege – Hellvik skole
 
Individuelt tilrettelagt skoleskyss med taxi, vil kjøre som normalt."