Enkelt forklart ønsker en å se på husets fremtidige bruk. Mens dette foregår vil dagens bruk bli opprettholdt. Videre vil vedlikeholdet gå sin gang og til sommeren skal huset males.

Sorenskrivergården er fredet både innvendig og utvendig. Dette betyr at det må brukes samme type maling som den opprinnelige. Det er satt av penger både til spesialkompetanse og spesialmaling.

Skrivergården i sort hvitBygget etter bybrannen                

Skrivergården er blant de mest staselige av de bygningene som ble oppført i tiden etter bybrannen i 1843. Sorenskriver Christian Feyer var byggherre, og her hadde han både bolig og kontor. Til eiendommen hørte også en hage på motsatt side av Strandgaten, den nåværende Parken.

Politisk sak

Det skal nå være en avklaring om hva Eigersund kommune ønsker å bruke bygget til. Det er flere brukergrupper som har meldt sin interesse og har kommet med forslag til videre bruk av bygningen. Rådmannen ønsker derfor en prinsipiellavklaring for å kunne ta stilling til disse forslagene.

Uavhengig av utfallet vil det påløpe en betydelig kostnad i ivaretakelse og videre bruk av bygningen. I neste saksfremlegg vil Rådmannen legge frem en mer detaljert oversikt over løsninger for videre bruk av huset.

Dokumenter

Fotos: Arne Ove Østebrøt

Skrivergården fra lufta

Skrivergården i blomster