Portalen automatisering.org er en forlenget arm for fagtidsskriftet Automatisering. Målgruppene er instrumenterings., automatiserings- og IT-miljøene i all norsk produserende industri og offentlig virksomhet.

Som et eksempel på etatens ”Petter-Smart-løsninger” nevnes renseanlegget på Hellvik. Her har de kommet opp med en uteløsning som fikk en prislapp på rundt halvparten av hva vanlige inneløsninger ville ha kostet. Videre kan denne enkelt bygges ut og bruker både mindre tid og kjemikalier i prosessen.

Artikkelen kan i sin helhet leses på Automatisering.org sine hjemmesider

Relaterte lenker