Husk valgdagen 9. september 2019.

Slik stemmer du

På valg.no ser du hvordan du kan stemmer raskt og effektivt. Husk at du også kan spørre en valgfunksjonær dersom du lurer på noe i valglokalet. Veiledning: slik stemmer du.

Hvordan endre på stemmeseddelen?

Ønsker du å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, kan du gi en personstemme
til de kandidatene du ønsker skal motta et slikt personstemmetillegg. Det
er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen ved å gi personstemme. Veiledning: Slik endrer du på stemmeseddelen.

Alle valglokaler i Eigersund

Du kan selv bestemme hvilket valglokale du ønsker å bruke. I Eigersund kan du stemmer på følgende steder.

  • Aktivitetshallen, Eigerøy Arbeidskirke
  • Egersundshallen
  • Helleland Grendehus
  • Hellvikshallen
  • Lagård Bo- og servicesenter
  • Lundåne Bo- og servicesenter

Oversikt over valglokaler med kart