Merk at dette kun gjelder for digital post til virksomheter, og ikke post til deg som privatperson.

Hvorfor gjøres dette?

Dette gjøres som en del av vårt kontinuerlige digitaliseringsarbeid. En stor fordel er at virksomhetene får brevet umiddelbart når det er sendt, og ikke må vente i flere dager på ordinær postgang.

Er det mulig å reservere seg mot dette?

Virksomheter registrert i Enhetsregisteret kan ikke reservere seg mot å motta digital post fra det offentlige. Hjemmelen for dette er i eForvaltningsforskriften § 9 om reservasjon.

Noe spesielt min virksomhet må gjøre i denne forbindelse?

Det er viktig at virksomheten din registrerer virksomhetens e-postadresse i Altinn. Da vil virksomheten din få en e-postvarsling hver gang dere får et nytt brev fra oss. Dere får også en automatisk påminnelse etter en uke hvis posten ikke åpnes i Altinn.

Du kan lese mer om kontaktinformasjon i Altinn her.

Eventuelle tekniske problemer

Digital post fra kommunen til virksomheter blir sendt via en sikker kanal til Altinn. Dersom det skulle oppstå tekniske problemer i denne kanalen, vil posten likevel gå til print. Virksomheten din vil da motta posten gjennom ordinær postgang.

Foto: Arne Ove Østebrød