Dette skyldes temperaturen på råvannet og den grunne kilden. Temperaturen har økt de siste ukene, og det varme vannet gjør at det blir smak i vannet. Vannet er trygt å drikke.

Vi har satt på svakklorering på vannet i tillegg for å håndtere sikkerheten i vannforsyningen når temperaturen stiger i sommerhalvåret.