For å opprettholde tilstrekkelig antall barrierer i vannrenseprosessen, vil Eigersund kommune fortsette å klore drikkevannet. Vi tilsetter en liten mengde klor som er betegnet som svakklorering. Det er da en ikke målbar restklor som blir sendt til abonnenter.

Eigersund kommune har fokus på spyling av det kommunale ledningsnettet. Dette gjøres for å forhindre lukt og smak på drikkevannet. Vannet vil om sommeren få forhøyet temperatur. Dette kan igjen påvirke drikkevannets lukt og smak. Vannet er trygt å drikke.