Hvis en har symptomer eller føler seg syk, er beskjeden at en må holde seg hjemme, og ha lav terskel for å teste seg.

Nasjonal strategi er å ikke stenge ned samfunnet, noe som tilsier at skolene holdes åpen som normalt for de som er friske.

Nærkontakt?

FHI har nettopp oppdatert sine råd og anbefalinger til nærkontakter. Her finner du også ut hvem som defineres som nærkontakt og hvordan en skal forholde seg. Les mer hos FHI.no.

Positiv selvtest?

Hvis selvtesten er positiv, meld fra til smittesporingsteamet for veiledning og oppfølging på telefon 404 03 142 mellom 8:00 og 21:00. Bestill samtidig PCR-test på eget skjema her. Det er også viktig å holde seg hjemme inntil situasjonen er avklart. Dette vil smittesporingsteamet gi god informasjon om.

Hva menes med symptomer?

De som blir korona-syke, får vanligvis først symptom fra øvre luftveier (vondt i halsen, forkjølelse, lett hoste), i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter forekommer, i enkelte tilfelle diaré. Nedsatt smak- og luktesans er karakteristisk for sykdommen, men forekommer sannsynligvis hos et mindretall av de smittede. Noen utvikler mer alvorlige symptomer som tungpust, brystsmerter og forvirring. Les mer hos FHI.

Selvtester

Andre som har symptomer og trenger test, kan kjøpe dette i butikk, på apotek eller hente på veiledningstorget innenfor åpningstiden. Merk at det kun deles ut gratis hurtigtester til de som har symptomer. Hurtigtestene må hentes av andre uten symptomer.