Smittevernråd for arrangement

 • Det er tillatt med maksimalt 200 personer til stede på et offentlig arrangement. 
 • På private arrangementer kan det være maksimalt 20 personer.
 • Lokalet må være så stort at det er mulig å holde 1 meters avstand mellom personene som er til stede. Hvis lokalet ikke er stort nok, må antallet personer reduseres.
 • Syke personer skal ikke delta, selv om de bare har milde symptomer.  
 • Arrangement på offentlig sted må ha en ansvarlig arrangør. Ansvarlig arrangør skal:
  • Ha ansvar for å legge til rette slik at alle kan følge smittevernrådene, se fakta nederst.
  • Ha oversikt over hvem som er til stede. Han eller hun bør ha en liste med navn og telefonnummer. Denne lista skal brukes i forbindelse med eventuell smittesporing i etterkant.
 • Privat arrangør bør:
  • Tilrettelegge for at smittevernrådene kan overholdes, se fakta nederst.
  • Ha oversikt over alle som er til stede med navn og telefonnummer. Dette er særlig viktig ved arrangement der deltakerne ikke kjenner hverandre godt fra før, slik som for private fester i forbindelse med fadderuker og liknende. Lista skal brukes i forbindelse med eventuell smittesporing i etterkant.

– Hvis noen av dem som er til stede på et arrangement, er smittsomme, vil koronaviruset lett kunne spre seg, og du kan smitte mange andre. Dette gjelder både på private fester og offisielle arrangementer. Festing og alkohol gjør at det i tillegg kan være vanskelig å holde avstandsreglene, sier Bruun som frykter utbrudd som følge av sosiale arrangementer.

Koronaviruset kan gjøre at du er smittsom før du selv får symptomer, eller vet at du er smittet. Viruset kan spre seg i det skjulte, og det kan oppstå utbrudd som det kan være vanskelig å få kontroll på.

FAKTA FRA FHI
Felles for alle typer arrangement:

 • Husk 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste.
 • Ha håndsprit tilgjengelig og/eller god tilgang til håndvask. 
 • Før gjesteliste med kontaktinformasjon, slik at du kan bistå kommunen med eventuell smitteoppsporing.
 • Syke må holde seg hjemme!
 • Informer gjestene om smittevernrådene.

Arrangement på offentlig sted

 • Maks 200 personer, husk at både voksne og barn teller.
 • Det skal være en ansvarlig arrangør.

Privat arrangement

 • Maks 20 personer, husk at både voksne og barn teller.

 

Du finner mer informasjon om Folkehelseinstituttets smittevernråd finner du her.