• Pasient eller bruker  kan få besøk ute eller i eget rom.
  • Hver pasient eller bruker kan motta besøk inntil 3 ganger i uken. Inntil 2 timer hver gang med 3 personer samtidig.
  • Avtal tidspunkt for besøk på forhånd, og vent ved inngangen på at personalet åpner.
  • På grunn av smittesporing loggføres alle besøk.
  • Dersom en besøkende får luftveissymptomer mindre enn 48 timer etter besøket må avdelingsleder informeres omgående.
  • Besøkende må vaske eller sprite hendene før og etter besøket, både etter besøk ute og inne.
  • Her, som ellers i samfunnet, må vi tilstrebe å holde minst 1 til 2 meters avstand til ansatte og til hverandre.
  • Dersom pasient eller bruker skal være med på kjøretur kan det være 2 personer i bilen, sjåfør og passasjer, og minst en meters avstand. Før kjøreturen må sjåføren sprite kontaktpunkter i bilen.

Bjarne Rosenblad, Kommuneoverlege
Ingeborg Havsø, Kommunalsjef helse og omsorg